Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

REGULAMIN OPŁAT STOWARZYSZENIA “OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM

 1. Kwoty podane w poniższych tabelach są całkowitymi, minimalnymi i rocznymi kwotami.
 2. Każdy członek w deklaracji zaznacza okresy uiszczania składek (miesięczny – 1/12 kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, kwartalny – 1/4 kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, półroczny – 1/2 kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, roczny – całość wpłacana jednorazowo) oraz kwoty składek (podstawową i ewentualnie dodatkową).
 3. Każdy członek w deklaracji zaznacza rodzaj karty jaką wybiera: Olimpijczyk, Brązowy Olimpijczyk, Srebrny Olimpijczyk, Złoty Olimpijczyk (patrz tab. 1).
 4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą skorzystać z karty „Bajtel“ zgodnie z tab. 2.
 5. Osoby które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 23 roku życia, osoby powyżej 65 roku  życia oraz osoby posiadające przyznane prawo do renty (potwierdzone kserokopią decyzji ZUS) mogą skorzystać z 50% zniżek od opłat podstawowych zgodnie z tabelą nr 3.
 6. Jeśli osoba składająca deklarację członkowską nie zamierza skorzystać z opłat pomniejszonych (patrz pkt. 5 i 6 niniejszego wykazu ) może wybrać opłaty podstawowe zgodnie z tab.1.
 7. Członkowie wspierający mają do wyboru karty: Brązowy Olimpijczyk, Srebrny Olimpijczyk lub Złoty Olimpijczyk
 8. Karty członkowskie nie są zbywalne. Każdy członek posiada indywidualny numer zastrzeżony tylko i wyłącznie dla niego. W przypadku gdy osoba go posiadająca zostanie skreślona z listy członków na skutek np. śmierci, rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub zostanie z niego usunięta w związku z naruszeniem odpowiednich przepisów zawartych w Statucie i regulaminie Stowarzyszenia, numer karty członkowskiej zostanie zablokowany i nie będzie przydzielony nowym członkom Stowarzyszenia.
 9. Każda karta członkowska posiada odpowiednia ilość głosów przy głosowaniu nad przeznaczeniem funduszy Stowarzyszenia „Olimp” Partner Polonia Bytom na wspieranie finansowe BS Polonia Bytom i Akademii BS Polonia Bytom zgodnie z tab. 4.
 10. Pierwsza wpłata będzie powiększona o koszt wytworzenia karty i koszt wysyłki karty do odbiorcy(w przypadku członków na stałe mieszkających poza granicami RP). Dla osób zamieszkałych w kraju karty będą do odbioru w siedzibie Stowarzyszenia “OLIMP” w kwocie 10,00 zł. Dla osób zamieszkałych za granicą koszt ten wynosi 20,00 zł.
 11. Karty doręczone będą przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub przez placówkę pocztową operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terenie danego państwa, z którego pochodzi odbiorca przesyłki

TAB. 1

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone minimum 23 lata i nie ukończyły 65 roku życia.

 Składka rocznaSkładka półrocznaSkładka kwartalnaSkładka miesięczna
Karta „Olimpijczyka”300,00 zł150,00 zł75,00 zł25,00 zł
Karta „Brązowego Olimpijczyka”600,00 zł300,00 zł150,00 zł50,00 zł
Karta „Srebrnego Olimpijczyka”1 200,00 zł600,00 zł300,00 zł100,00 zł
Karta „Złotego Olimpijczyka”2 400,00 zł1 200,00 zł600,00 zł200,00 zł

 

TAB. 2

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji nie mają ukończone 16 lat.

 Składka rocznaSkładka półrocznaSkładka kwartalnaSkładka miesięczna
Karta „Bajtel”60,00 zł30,00 zł15,00 zł5,00 zł

 

TAB. 3

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone 16 lat, a nie mają ukończonego 23 roku życia, osób które ukończyły 65 lat oraz osób posiadających przyznane prawo do renty (potwierdzone kserokopią decyzji ZUS).

 Składka rocznaSkładka półrocznaSkładka kwartalnaSkładka miesięczna
Karta „Olimpijczyka”150,00 zł75,00 zł37,50 zł12,50 zł

 

TAB. 4

Dotyczy ilości głosów jakie przysługują Olimpijczykowi podczas głosowania nad przeznaczeniem funduszy Stowarzyszenia „Olimp” Partner Polonia Bytom na wspieranie finansowe BS Polonia Bytom i Akademii BS Polonia Bytom.

Rodzaj kartyIlość głosów
Karta „Bajtel”0
Karta „Olimpijczyka”1
Karta „Brązowego Olimpijczyka”2
Karta „Srebrnego Olimpijczyka”4
Karta „Złotego Olimpijczyka”10