Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

FAQ - najczęściej zadawane pytania

SKKPB to najdłużej działające stowarzyszenie na Polonii, OLIMP jest nowym tworem. Znacząca różnica polega na tym, że SKKPB ma w statucie prowadzenie działalności gospodarczej z której dochód przekazuje na działanie statutowe, chcąc uniknąć nieporozumień jakoby SKKPB pobierało składki członkowskie m.in na produkcję gadżetów postanowiliśmy założyć nowe stowarzyszenie pod nazwą OLIMP, które nie będzie prowadzić działalności gospodarczej a zajmie się jedynie płynnym dofinansowywaniem klubu sportowego BS Polonia Bytom oraz Akademii Piłkarskiej BS Polonia Bytom. Można więc stwierdzić, że to dwie osobne organizacje, ale w rzeczywistości tworzą one jedną rodzinę, ponieważ osoby w zarządzie SKKPB jak i w OLIMPIE są w większości te same.

Na cele zgodne ze statutem oraz z wolą członków stowarzyszenia OLIMP. W niewielkim stopniu również na działania promocyjne oraz bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia. Wszelkie wydatki są odnotowywane w rozliczeniach publikowanych co miesiąc na stronie internetowej polonia.bytom.pl/olimp

Nie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Stowarzyszenie OLIMP zostało założone w celu wsparcia finansowego klubu sportowego BS Polonia Bytom oraz Akademii Piłkarskiej BS Polonia Bytom.

Tak, wystarczy postępować zgodnie z instrukcją na stronie polonia.bytom.pl/olimp