Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

“OLIMP”
PARTNER POLONIA BYTOM

Liczba członków
0
Stan konta
0
Kwota przekazana BS Polonia Bytom
0
Kwota przekazana Akademii BS Polonia Bytom
0

Stan z dnia 11.01.2024r.

CO TO JEST OLIMP?

Stowarzyszenie „Olimp” Partner Polonia Bytom, to organizacja stworzona przez kibiców na potrzebę wsparcia finansowego klubu sportowego BS Polonia Bytom oraz Akademii Piłkarskiej BS Polonia Bytom.

OLIMPIJCZYCY

BAJTEL

Karta kierowana dla najmłodszych "Olimpijczyków", idealny prezent dla każdego dziecka, opłata za kartę to tylko 5 zł/miesiąc, karta bez prawa głosu na walnych zgromadzeniach.

OLIMPIJCZYK

Podstawowa karta członków stowarzyszenia "OLIMP", opłata to tylko 25 zł/miesiąc, posiadaczowi przysługuje 1 głos na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.

BRĄZOWY OLIMPIJCZYK

Karta dla tych, którzy chcą być na podium i wspierać stowarzyszenie "OLIMP" większymi środkami, opłata to 50 zł/miesiąc. posiadaczowi przysługują 2 głosy na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.

SREBRNY OLIMPIJCZYK

Karta skierowana dla osób, którym zależy na Polonii i poprzez stowarzyszenie "OLIMP" chcą wspierać klub jeszcze większymi środkami, opłata to 100 zł/miesiąc, posiadaczowi przysługują 4 głosy na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.

ZŁOTY OLIMPIJCZYK

Najwyższe miejsce na podium, dla najbardziej majętnych kibiców, osób które w szczególny sposób pomogą klubowi, opłata to 200 zł/miesiąc, posiadaczowi przysługuje aż 10 głosów na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.